EG & Nextway

Nextway's og EG's rolle i brugergruppen er yderst beskeden. Gruppen drives og styres af brugere, ikke af leverandører. Både Nextway og EG har givet tilsagn om at stille med indlægsholdere såfremt brugergruppen ønsker det. Dialog samt udveksling af viden og erfaring er grundstenen.

Lær mere om Next® med ASPECT4